ใบรับประกันสินค้า

 
 • ชื่อ

 • นามสกุล

 • อีเมล์

 • เบอร์โทรศัพท์

 • ที่อยู่

 • เมือง

 • ประเทศ

 • รหัสไปรษณีย์

 • หมายเลขรุ่น

 • หมายเลขเครื่อง

 • หมายเลขประจำเครื่อง

 • วันที่ซื้อ

 • ราคาซื้อ

 • เลขที่ใบแจ้งหนี้

 • ร้าน/สาขาที่ซื้อ

 • วันที่ลงทะเบียน

 

 

เงื่อนไขในการรับประกัน


เงื่อนไขการรับประกัน STB
1. เงื่อนไขการให้บริการ
1.1 บริการซ่อมฟรีสำหรับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนา
2.ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน
2.1 สินค้าต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีความเสียหาย,ไม่มีรอยขีดข่วน,คราบ,ไม่มีรอยแตก และอื่นๆ
2.2 ผู้ใช้จะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและใบรับประกัน / อีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ที่หมายเลขซีเรียลตรงกัน
2.3 บรับประกันและสติกเกอร์รับประกันอยู่ในสภาพสมบูรณ์
3. ข้อยกเว้น
3.1 ในกรณีที่ความเสียหายไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม
3.2 เกิดความเสียหาย,รอยขีดข่วน,รอยคราบ และการบิดเบือนในบัตรรับประกันและสติกเกอร์รับประกัน
3.3 ผู้ใช้เปิดและซ่อมแซม STB ด้วยตัวเองและก่อให้เกิดความเสียหาย
3.4 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
3.5 ไม่รับประกันในกรณีที่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกับการรับประกันไม่สมบูรณ์
3.6 ไม่รับประกันในกรณีที่เลขซีเรียลสินค้าไม่ตรกกับเอกสารการรับประกัน
3.7 การรับประกันไม่คลอบคุมความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย
4. กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียด กรุณาเก็บใบรับประกัน / อีเมลยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์
5. ติดต่อศูนย์บริการของเราได้ที่ :
5.1 support@aectelecom-thai.com
5.2 Call center : 02 934 1999
By; AEC TELECOM (THAILAND) CO., LTD.